Misja Fundacji

„Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne.”

Co wiemy na temat naszych podopiecznych?
CO WIEMY NA TEMAT NASZYCH PODOPIECZNYCH Z KAGADI?

Większość naszych dzieci nie ma biologicznych rodziców. Rodzice porzucają dzieci ze strachu przed odpowiedzialnością, z powodu śmierci na HIV/AIDS lub w wyniku choroby, wypadku czy złej higieny. W wielu miejscach w Afryce właśnie to doprowadza do skrajnego ubóstwa. Dzieci chodzą cały rok w jednym ubraniu, odzież nie jest prana z powodu braku mydła, wody…

Największym pragnieniem dzieci jest pójście do szkoły. Edukacja w szkole jest płatna, podobnie jak opieka medyczna, a więc znów możliwości są ograniczone lub nie ma ich wcale.

Pomimo tej skrajnej nędzy, dzieci wyróżniają się nieprawdopodobną wrażliwością i mają ogromny potencjał, a Fundacja Kagadi Home to przestrzeń, która pozwala im dorastać w poczuciu własnej wartości i przekonaniu, że są ważne i wyjątkowe!

Podstawą naszych relacji jest zrozumienie oraz wzajemny szacunek i zaufanie. W trakcie roku szkolnego dzieci mieszkają w wynajętym domu, dzięki temu mają łatwiejszy dostęp do szkoły.

To o co dbamy, to ich stały kontakt z lokalną społecznością. Zależy nam na tym, aby wielopokoleniowe rodziny brały udział w wychowaniu dzieci. Mieszkańcy Kagadi porozumiewają się w swoim plemiennym języku ryunoro. Dzieci od najmłodszych lat uczą się także języka angielskiego, który jest w Ugandzie językiem urzędowym.

NASZYMI KLUCZOWYMI WARTOŚCIAMI SĄ
  • otwartość
  • bezinteresowna gotowość do niesienia pomocy
  • pasja
  • rozwój
  • wiara!

Dbamy o to, by nasi podopieczni mieli zapewnione schronienie, pożywienie, dostęp do wody, do opieki medycznej i podstawowych leków.

Troszczymy się o samorozwój dzieci otwierając im furtkę do edukacji.
Wierzymy w siłę pozytywnych relacji i nieograniczone możliwości drugiego człowieka.

Skip to content